Ne tražite lijek jer lijek je u vama !

Ljudsko tijelo ima sposobnost 

koju nema niti jedan stroj : 

Ono je sposobno da samo sebe popravi ! 

Kodeksi


01

Bioterapiju vrši diplomirani terapeut


02

Terapija traje 4 dana


03

Na terapiju se dolazi sa dijagnozom uspostavljenom od strane klasične medicine iz razloga toga što terapeut ne vrši dijagnostiku već se oslanja na klasičnu medicinu koja može postaviti dijagnozu , a samim time i nakon određenog vremena potvrdit napredak u iscjeljivanju dotičnom metodom.


04

Na terapiju se ne primaju osobe koje imaju neka virusna oboljenja i prenose se kapljičnim putem, a sve u svrhu zaštite ostalih osoba na terapiji


05

Mali ljudi (djeca) mlađi od 15 mjeseci života se ne tretiraju


06

Osobe mlađe od 18 godina dolaze na terapiju sa roditeljem ili starateljem, isto tako dogovor za terapiju vrše roditelji ili staratelji


07

Terapeut ne raspravlja o nalazima klasične medicine i ne ulazi u debatu o terapiji niti nema pravo ukidat terapiju koja je postavljena od liječnika klasične medicine


08

Koliko će puta osoba doć na terapiju nakon prve terapije ovisi o samoj želji osobe o tome terapeut ne odlučuje


09

Terapeut ne naručuje pacijenta na terapiju bez da pacijent sam izrazi želju za novim tretmanom


10

Terapeut ima pravo udaljit sa terapije osobu u pratnji ako kašlje ili je prehlađena

( curenje nosa itd. )


11

Terapeut može odbit pružit terapiju ili prekinut več započetu u koliko osoba dođe sa simptomima prehlade

(kašalj,curenje nosa, itd. )


12

Terapeut će nastojat takvoj osobi osigurat najbliži termin nakon prolaska prehlade ili simptoma iste.