Ne tražite lijek jer lijek je u vama !

Ljudsko tijelo ima sposobnost 

koju nema niti jedan stroj : 

Ono je sposobno da samo sebe popravi ! 

Pitanja i Odgovori :


P: Koliko traje terapija ?


O: Terapija traje 4 tretmana tj. 4 dana svaki dan jedan tretman, koliko puta će biti potrebno ponovit terapiju to ovisi o bolesti i volji te spremnosti osobe. Neki problemi se riješe sa prvom terapijom , a za neke treba malo više koliko to opet sve ovisi o bolesti i volji i spremnosti pacijenta na dulje terapije.


P: Zašto moram imat nalaz službene medicine ?


O: Terapeut ne koristi tehniku dijagnoze u svrhu osobne zaštite pa tako se oslanja na službenu medicinu koje je opremljena za dijagnostiku pa samim time može postaviti dijagnozu ili dati svoje pretpostravke što je i dobro u krajnjem slučaju mogu se vidjet nakon određenog vremena rezultati bioterapije.


P: Nakon koliko dana se mogu ponovo naručit za terapiju ?


O: To sve ovisi o vama i uz dogovor sa bioterapeutom.


P: Imala sam migrenu nakon prve terapijemigrena se je smanjila i željela bi ponovit tretman interesira me budući da sam se zahvalila terapeutu prema svojoj mogućnosti dali opet poslije ovog novog tretmana trebam se zahvalit ?


O: Svaka terapija je za sebe , a samim time i svaka zahvala svakog ciklusa je zasebna.


P: Dali se terapija može dogovorit putem SMS ( poruke ) ?


O: Ne. Terapija se isključivo dogovara pozivom bez obzira od kud se zove.


P: Mogu li mamu naručit na terapiju, ima problema sa koljenom ?


O: Možete ali prije toga se moramo čuti sa mamom i da ona potvrdi da svojevoljno pristaje na takav oblik pomoći.


P: Molim vas naručila bi sestru koja ima 10.god na terapiju

 kad bi mogla dobit termin ?


O: Možete naručit sestru na terapiju ali pod uvjetom da imate pismenu potvrdu da ste njen zakoniti staratelji i zastupnik do punoljetnosti u suprotnom to moraju obaviti roditelji te jedan od njih biti prisutan na terapiji i indentificirat se sa važečim ispravama kao roditelj dotične osobe.


P: Zašto na vašim stranicama nema nikakvih slika sa terapija, 

filmića te nalaza i utisaka pacijenata ?


O: Na mojim stranicama ne objavljujem slike,nalaze,filmiće te utiske pacijenata iz razloga što smatram da je to privatna stvar svake osobe i ne trebam na račun toga pravit sebi reklamu jer sama je reklama zadovoljna osoba i tu je kraj svake priče. Zahvale i utiske smatram kao jednu liniju koja povezuje mene bioterapeuta i osobe koja je to napisala te želim da takva ostane kao privatnost. A što se tiče slika stvar je ista samo još kompleksnija jer bez odobrenja osobe nije baš ni pametno stavljat slike ili neki film na kojem je određena osoba jer to za sobom povlači i pravne konsekvence.


I na kraju kao diplomirani terapeut po metodi Zdenka Domančića poštujem izjavu koju sam potpisao prilikom stjecanja diplome ,a u kojoj između ostalog piše da ću poštovat moralna i etična načela osoba na terapiji.