Ne tražite lijek jer lijek je u vama !

Ljudsko tijelo ima sposobnost 

koju nema niti jedan stroj : 

Ono je sposobno da samo sebe popravi ! 

Zahvala
Terapeut ne određuje cijenu tretmana (1 tretman = 1 dan ) kao ni cijelokupne terapije  u trajanju od 4 dana 

( 1 terapija = 4 tretmana ) 


Zahvala ja na vama dakle vaša odluka

 koliko cjenite vaše zdravlje i rad terapeuta.


Zahvala se vrši zadnji dan terapije poslije završenog tretmana.


Ovo se ne odnosi na terapiju koja se vrši na daljinu !